Молочне скотарство

Молочне скотарство — один із перспективних напрямів сільського господарства. При системному підході та сучасних технологіях — це високорентабельний аграрний бізнес, що динамічно розвивається.

Принцип діяльності галузі молочного скотарства у Холдингу «Агро-Союз» полягає у пошуку, вивченні ефективних, маловитратних, енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій з їхньою подальшою апробацією, аналізом, впровадженням і поширенням.

Наказом Міністерства АПК № 310 від 22.02.2002 року Приватному АТ (раніше — АТЗТ) «Агро-Союз» присвоєно статус племінного заводу з розведення ВРХ.

У 2009 році молочна ферма «Агро-Союз» була внесена до Реєстру спеціальних сировинних зон як підприємство, продукція якого може бути використана для виготовлення дитячого і дієтичного харчування.

Технологія

Безприв’язне утримання тварин в неопалюваних ангарах

Молочна ферма Агро-СоюзОсновні принципи технології:

 • високопродуктивні корови
 • постійний вільний доступ тварин до корму та їжі
 • будови без опалення
 • підстилка-пісок
 • доїльні зали
 • цілорічне однотипне годування на основі загальнозмішаного раціону
 • оптимальний мікроклімат.

Ефекти (переваги) технології:

 • Випереджаюче зростання виручки (за рахунок зростання кількості і якості продукції) в порівнянні зі зростанням витрат.
 • Гарантована якість молока на рівні світових стандартів.
 • Максимальне використання потенціалу тварин з урахуванням їхніх природних потреб щодо утримання, годування, доїння.

Молочна ферма Агро-СоюзДосягти максимальної реалізації генетичного потенціалу стада при мінімальних вкладеннях фахівцям «Агро-Союзу» вдалося завдяки оптимізації взаємодій технологічних процесів виробництва молока, а саме:

 • впровадженню потоково-цехової системи молока;
 • організації усіх виробничих процесів за принципом "точно вчасно";
 • використанню в управлінні стадом комп'ютерної програми Dairy Comp 305;
 • щоденному збору і обробці інформації;
 • контролю і управлінню фізіологічними і продуктивними параметрами.

Ці інструменти дозволили зв'язати усі процеси виробництва молока в єдиний механізм: Вирощування молодняка - Годування - Доїння - Утримання - Відтворення - Здоров'я.

Виробничі потужності

Загальне поголів’я — 4 472 голів.

Середнє поголів’я дійних корів — 2 000 голів.

Середньодобовий надій на 1 корову — 28,9 л/добу.

Порода: корови голштинської породи європейської селекції

МолокоПродукт: Молоко (якість відповідає світовим стандартам)

Якісні показники:

 • жир — 3,46%,
 • білок — 3,24%
Показники

Кількість соматичних кліток, тис./мл

Бактеріальна обсімененність,
тис. клітин/мл

США, клас А

<100

<5

Україна, вищий гатунок

<400

<300

Приватне АТ «Агро-Союз»

110 — 120 (150)

2 — 4 (<10)


Перспективи розвитку

У рамках програми «Зміна системи управління у департаменті молочного тваринництва» планується досягнути наступних показників:

Показник

Од.вим.

Значення

Добовий удій на 1 дійну голову

кг

35

Вибракування

%

<30

Процент стільних тварин у стаді

% по року

60

Конверсія корму (на одиницю виробленої продукції)

кг

1,35

Кількість соматичних клітин у молоці

тис.

<200

Жир

%

3,75

Білок

%

3,35